Klimatkrisen och ransoneringen.

Allt oftare får vi uppleva att klimatkrisen inte bara är ett hot mot vår civilisation i framtiden utan att den drabbar oss redan här och nu. Ett exempel är de alltmer extrema vädren.

USA hotas nu av den värsta torkan på över tusen år. En extrem torka med uttorkade flodbäddar och knastertorr jordbruksmark. Enligt forskare vid NASA är det risk att torkan kan vara i 35 år under detta sekel.

Även på den södra delen av den amerikanska kontinenten drabbas man av torkan. I Brasilien är det nu värre än det varit på 80 år. Vattentäkterna för tjugomiljonerstaden São Paolo är nära kollaps. Även andra delar av Brasilien har en svår vattensituation. Forskare menar att detta beror på den globala klimatsituationen men också på de extrema skogsskövlingarna i Amazonas. Skövlingarna frigör stora mängder koldioxid som annars skulle bindas där och den fuktiga luft som regnskogarna drar in från havet minskar.

Samtidigt får vi veta att på global nivå så var nio av de tio varmaste åren sedan år 1900 nu på 2000-talet. Den globala temperaturen har gått upp med cirka 0,8 grader de senaste 100 åren.

När det gäller en sådan sak som vatten så ställer det helt grundläggande frågor om hur vi fördelar det vatten som vi alla behöver. Bara de allra mest cyniska dogmatiker kan väl då hävda att marknaden är ett rimligt sätt för att fördela vatten mellan oss människor. I just detta fall blir ransonering så uppenbart det enda rimliga.

Borde det inte också gälla på andra områden? I detta fall gäller det ju den direkta konsumtionen av något så livsavgörande som vatten. Men skulle – eller borde – det inte också utsträckas till den konsumtion som orsakar utsläpp av koldioxid? Det är ju väl känt att rika människor bidrar mer till utsläpp av växthusgaser än fattiga och män mer än kvinnor. Det gäller både globalt och nationellt. I Sverige undersöktes detta i början av 2000-talet. Enligt denna undersökning åstadkom de tio procenten rikaste i samhället fyra gånger så mycket CO2-utsläpp som de tio procenten fattigaste.

Vore det inte också rimligt att redan nu (i tid) ransonera åtminstone de värsta exemplen på utsläpp av växthusgaser, som till exempel flygresor?

En jämnare inkomstfördelning genom att kapa inkomst och konsumtionsutrymmet för de allra mest svinaktigt rika borde också direkt kunna bidra till att minska utsläppen på jorden.

På det sättet sammanstrålar strävan efter rättvisa med åtgärder mot klimatkrisen.

Intressant?

Läs andra bloggar om klimatfrågan

En ärlig politiker?

Tänk dig vilken svensk politiker som helst. Tänk dig att hen skulle få frågan: Vad får dig att tro att du kommer klara jobbet som politiker? Tänk dig då att hen skulle svara:

Absolut ingenting . Jag har ingen aning om huruvida jag faktiskt kan göra det här jobbet. Jag försöker göra mitt bästa, men jag kommer inte nödvändigtvis säga att jag kommer att lyckas. Det skulle göra mig till en idiot eller en lögnare, och jag är varken det ena eller det andra. Allt jag kan göra är att arbeta från dag till dag, och sedan får vi se.

Jag kan faktiskt inte komma på en enda sådan svensk politiker. Kan du? Den som jag citerar är Greklands finansminister Yanis Varoufakis. Det är från en intressant intervju i Stern där han också säger att den nya grekiska regeringen ska ”krossa” (smash) de grekiska oligarkerna som förstört det grekiska samhället.

Nu kan man ju säga att ingen svensk politiker är i närheten av de svårigheter och det mäktiga motstånd som möter den nya grekiska regeringen. Ändå tycker jag att det är ett mycket sympatiskt yttrande. Välgörande fritt från falsk skrytsamhet och uppblåsthet. Sagt av en europeisk politiker som jag verkligen hoppas ska lyckas. För grekernas och Europas skull.

(Så här löd det i original:

You’re an academic and a teacher. What makes you think that you’re up to the job of a politician?
Absolutely nothing. I have no idea of whether I can actually do this job. I’m trying to do my best, but I won’t necessarily say that I’ll succeed. That would make me an idiot or a liar, and I’m neither. All I can do is work from day to day, and then we’ll see.)

Intressant?

Läs andra bloggar om Grekland

%d bloggare gillar detta: